重 庆 市 安 徽 商 会
C H O N G Q I N G A.C.C.C

巢湖夜月记 (清·朱弦)

    


月何所不宜哉?宜曲房,宜舞榭,宜深闺思妇,宜茅店行旅,梨花院落,宜春冷露无声,宜秋而娟娟瑟瑟,又宜霜夜,何者?气味澹泊凄清,欢者见之而欢,愁者见之而愁,足以感人故也。然宜春宜秋宜霜夜,总不敌宜水,以其无障无碍也。
   巢湖去郡城东南六十里,约略可万余顷。当其微风不生,流光接天,静影沉碧,羁人当此而神开,劳者对此而机息,恍乎置身于广寒世界也。回思曹公驻军赤壁时,朗月在天,横槊酾酒,有“乌鹊南飞”之句,至今传为雄谭。
  此湖北隅红矶,一片炎炎,陟削正不让江干赤壁。吴人来争合肥时,孟德亦御之于此。何至寂寂无闻耶?湖南数峰,青插云表,焦姥一拳,仿佛君山,但少湘灵鼓瑟耳!何至无狂士买酒云边之事?于今弥望烟波,但有渔灯数处,沽客数艘,点缀苍凉而已。虽然,江山不改,明月常来,安知千古而下,不有如东坡老子、青莲居士者,重来击空明、赊月色,一开此湖生面也?

  作者:朱弦,安徽黟县人,清雍正年间任庐州府学正时,作有《八景记》,其中有《巢湖月夜》、《朝霞四顶》篇。